Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Град Долни Дъбник се намира на 15 км югозападно от областния център гр. Плевен. През територията на общината преминават първокласни, второкласни, третокласни и четвъртокласни пътища от републиканската пътна мрежа, както и пътища от местно значение. Община Долни Дъбник се обслужва и от железопътният транспорт. Две от населените места – гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник – се намират на железопътната линия София – Русе/Варна. Изградени са железопътни гари, разполагащи с необходимите съоръжения за товаро-разтоварни дейности.