Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

Предстои качване на информация

Одитен доклад на отчет 2022
Дата на публикуване: 18.09.2023

Одитен доклад на отчет 2021г
Дата на публикуване: 22.12.2022

Одитен доклад отчет 2020 г.
Дата на публикуване: 01.12.2021