Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

    Хартата на клиента водена от стремежа да отговори на повишените изисквания за модернизация на държавната администрация и от желанието да предоставя на всеки, който се нуждае, качествени и комплексни услуги по отзивчив, прозрачен и ефективен начин.

Харта на клиента
Дата на публикуване: 25.01.2021