Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE0
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6

Kомисия Бюджет, финанси, външни инвестиции, Европейски и национални програми и фондове

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 18.01.2024

Председател:

 Северина Величкова Пенова

Членове:   

1.Борислава Тошкова Генова
2.Борислав Маринов Василев
3.Веселка Михайлова Михайлова
4.Найден Панайотов Петков
5.Ирина Петрова Ценкова
6.Вероника Асенова Иванова