Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

В раздела можете да намерите Общинските стратегически документи, който са:

  • различните видове стратегии
  • програмите, приети с Решения на Общински съвет Долни Дъбник
  • стратегически планове