Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

На основание чл.45, ал.4; ал.7 и ал.10; в съответствие с изискванията на чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.ЗО, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет; във връзка със Заповед № РД-29-09/12.12.2019г. на областен управител на област Плевен.
Общински съвет Долни Дъбник  избира от състава си постоянни комисии.