Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

РАДОСЛАВ ТОДОРОВ

Роден на 21.10.1971г. в гр. Плевен. През 1990г. завършва средно- специалното си образование в ТМЕТ "Цанко Станчев" - гр. Плевен, а през 1995г. завършва висшето си образование в РУ "Ангел Кънчев" - гр. Русе като машинен инженер специалност "Технология на металите и металообработваш техник" и специализира "Пластична деформация на металите". От юни 1997 до януари 1998г. е ръководител - монтаж на АГНКС в "БЪЛГАРОРУСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ", от юли 1998г. до юли 2002г. е главен експерт в Агенция по заетостта, Дирекция "Бюро по труда" - гр. Долна митрополия. От юли 2002 до март 2020г. е ръководител филиал в Агенцията по заетостта, Дирекция "Бюро по труда" - гр. Долна Митрополия. От 2 март 2020г. е заместник кмет на Община Долни дъбник.

Приемeн ден - всеки ден от 09 00 ч. до 16 00 ч.
Записването се извършва предварително на тел. +3596514 24 45 
всеки делничен ден до 16 00 ч.
Контакти: сл. тел. 06514/23-93, 0878238816
email: Radoslav.Todorov@dolnidabnik.egov.bg

ИВАЙЛО НИКОЛОВ

Роден на 05.10.1992 г в град Плевен. През 2011г. завършва средното си образование в СОУ ,,Стоян Заимов” гр.Плевен. През 2015г. завършва бакалавър в НВУ ,,Васил Левски”, факултет ,,А,ПВО и КИС” в гр.Шумен със специалност ,,Комуникационна техника и технологии” , а през 2016г. специализира отново в факултет ,,А,ПВО и КИС” в гр.Шумен с магистърска степен ,,Експерт по сигурността”. През месец август 2015г. започва работа в Община Долни Дъбник ,като експерт по ,,Отбранителна и мобилизационна подготовка и Гражданска защита” и служител по ,,Сигурността на информацията” .От 30.05.2022г. е назначен като втори заместник кмет в Община Долни Дъбник.

Приемeн ден - всеки ден от 09 00 ч. до 16 00 ч.
Записването се извършва предварително на тел. +3596514 24 45 
всеки делничен ден до 16 00 ч.