Заместник кметове

ЛИЛИЯ ПЕЙЧЕВА

Родена на 21.07.1965г. в град Ловеч. През 1983г. завършва Математическа гимназия в родния град. През 1985г. завършва полувисшия Институт за детски и начални учители „Лазар Станев” в град Плевен с учителска правоспособност. Магистърска степен придобива във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Велико Търново през 1992г., специалност Начална училищна педагогика,квалификация Начален учител. През 2016г. завършва Педагогическия факултет на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” с образователно-квалификационна степен Магистър, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, с професионална квалификация Магистър-педагог, детски и начален учител. Дългогодишен начален учител в НУ „Св.Св. Кирил и Методий”, град Долни Дъбник. От януари 2008г. до настоящият момент работи като заместник кмет в община Долни Дъбник. През 2008г. е специализант по „Управление на администрацията”в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, град Свищов. Множество сертификати и удостоверения от преминали обучения и семинари по европейски проекти и национални програми. Омъжена, с две деца-дъщеря и син.

Приемeн ден - всеки ден от 09 00 ч. до 16 00 ч.
Записването се извършва предварително на тел. +3596514 24 45 
всеки делничен ден до 16 00 ч.
Контакти: сл.тел. 06514/24-47, 0878657113
email : Lilia.Peycheva@dolnidabnik.egov.bg

РАДОСЛАВ ТОДОРОВ

Роден на 21.10.1971г. в гр. Плевен. През 1990г. завършва средно- специалното си образование в ТМЕТ "Цанко Станчев" - гр. Плевен, а през 1995г. завършва висшето си образование в РУ "Ангел Кънчев" - гр. Русе като машинен инженер специалност "Технология на металите и металообработваш техник" и специализира "Пластична деформация на металите". От юни 1997 до януари 1998г. е ръководител - монтаж на АГНКС в "БЪЛГАРОРУСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ", от юли 1998г. до юли 2002г. е главен експерт в Агенция по заетостта, Дирекция "Бюро по труда" - гр. Долна митрополия. От юли 2002 до март 2020г. е ръководител филиал в Агенцията по заетостта, Дирекция "Бюро по труда" - гр. Долна Митрополия. От 2 март 2020г. е заместник кмет на Община Долни дъбник.

Приемeн ден - всеки ден от 09 00 ч. до 16 00 ч.
Записването се извършва предварително на тел. +3596514 24 45 
всеки делничен ден до 16 00 ч.
Контакти: сл. тел. 06514/23-93, 0878238816
email: Radoslav.Todorov@dolnidabnik.egov.bg