Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Тук може да намерите декларациите по чл. 35 т. 1 и т. 2 за 2018 г. и 2019 г.