Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J5
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IS3
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GC3

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 21.03.2022

Тук може да намерите декларациите по чл. 35 т. 1 и т. 2  и публичните регистри на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 и т.2