Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
Бюджет на Общината 2024
Дата на публикуване: 20.02.2024

БЮДЖЕТ 2023
Дата на публикуване: 13.09.2023

Бюджет община 2022
Дата на публикуване: 28.04.2022

Решение бюджет 2021
Дата на публикуване: 10.03.2021

Бюджет община 2021
Дата на публикуване: 10.03.2021

Бюджет община 2020
Дата на публикуване: 11.01.2021

Бюджет община 2019
Дата на публикуване: 11.01.2021

Бюджет община 2018
Дата на публикуване: 11.01.2021

Бюджет община 2017
Дата на публикуване: 11.01.2021

Бюджет община 2016
Дата на публикуване: 11.01.2021

Бюджет община 2015
Дата на публикуване: 11.01.2021

Бюджет община 2014
Дата на публикуване: 11.01.2021