Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
Решение бюджет 2021
Дата на публикуване: 10.03.2021

Бюджет община 2021
Дата на публикуване: 10.03.2021

Бюджет община 2020
Дата на публикуване: 11.01.2021

Бюджет община 2019
Дата на публикуване: 11.01.2021

Бюджет община 2018
Дата на публикуване: 11.01.2021

Бюджет община 2017
Дата на публикуване: 11.01.2021

Бюджет община 2016
Дата на публикуване: 11.01.2021

Бюджет община 2015
Дата на публикуване: 11.01.2021

Бюджет община 2014
Дата на публикуване: 11.01.2021