Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S15
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Комисия Устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и комунални дейности, екология

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Председател:

    Ивайло Иванов Христов

Членове:    

  1. Лена Павлинова Богданова
  2. Северина Величкова Пенова
  3. Анелия Петкова Петкова
  4. Албена Младенова Маринова
  5. Владимир Ивов Георгиев