Z6_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDD2Q0
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDD2D7
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDD2M4

Комисия Противодействие на корупцията и отнемане иа незаконно придобито имущество, обществен ред и сигурност

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 18.01.2024

Председател:

    Поля Събева Велчева

Членове:

1.Владимир Ивов Георгиев
2.Севда Бойкова Маринова
3.Северина Величкова Пенова
4.Албена Младенова Маринова