Z6_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDD2Q0
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDD2D7
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDD2M4

Комисия Противодействие на корупцията и отнемане иа незаконно придобито имущество, обществен ред и сигурност

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 23.03.2021

Председател:

    Вероника Асенова Иванова

Членове:     

  1. Генади Кръстев Петков
  2. Поля Събева Велчева
  3. Ивайло Иванов Христов
  4. Илиан Севелинов Селимски