Z6_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDDS77
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDD201
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDD200

Комисия Здравеопазване, социална политика и трудова заетост

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 18.01.2024

Председател:

    Вероника Асенова Иванова 

Членове:

1.Поля Събева Велчева
2.Маринела Петева Тодорова
3.Юлия Йотова Начева
4.Севда Бойкова Маринова