Етичен кодекс на общинския съветник

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Към момента Общинския съвет не е приемал етичен кодекс.