Z6_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSP8ST1
Z7_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSP8S36

Биография

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 28.01.2022

ИВАН ВЕТОВ 

Кмет на Община Долни Дъбник

Роден 23.06.1981 г. в гр. Плевен, семеен с едно дете.
Средното си образование завършва в  СОУ „Христо Ботев“- гр. Долни Дъбник, след което е приет в СА Д.А.ЦЕНОВ“  гр. Свищов, специалност „Застраховане и социално дело“ - Магистър

ПРОФЕСИОНАЛИН ОПИТ

След дипломирането си от януари 2005 до юни 2005  работи  в  Дирекция „Социално подпомагане“ – Долни Дъбник, от юни 2005 да юли 2007 в Дирекция „ФБОСТСУ“ – Община Долни Дъбник, от юли 2007 до септември 2008 в Дирекция  „Устройство на територията“ -  Община Долни Дъбник, от септември 2008 до октомври 2019 е заместник кмет на Община Долни Дъбник