Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА

Маргарита Стойчева има висше образование, специалност „География и история", от СУ „Св. Климент Охридски" гр. София.
До 1991 г. е учител, зам.директор и директор на Техникум по нефтодобив гр. Долни Дъбник.
От 1991 г. до момента е общински съветник от групата на БСП.
Наградена е от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ като най-дългогодишен общински съветник в малка община. Пет мандата е Председател на Общински съвет Долни Дъбник. Почетен член на Националната асоциация на председателите на общински съвети /НАПОС/в Република България. През януари 2021 г. отново е избрана за Председател на Общински съвет Долни Дъбни.

 

сл.тел.  06514/23-84
Приемен ден