Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.01.2024

ИВАН ЙОТОВ

     Иван ЙотовРоден на 16.03.1969год. в гр.Габрово, семеен с три деца.  Средно образование завършва в СОУ“Христо Ботев“ гр.Долни Дъбник. Висше образование завършва в Технически университет гр.Габрово с две специалности/магистратури – електроинженер и педагогика, учителска правоспособност, както и Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий“ със специалност – Магистър по финанси.

    Професионален опит:
   От 1994г. до 2000г. – работи в Електроснабдяване Плевен, като последователно е електромонтьор, енергетик по пласмента и началник технически район.
  От 2000г. до 2022г. е три пъти регионален ръководител за области Плевен и Ловеч и два пъти изпълнителен директор на Електроенергиен системен оператор – ЕАД София.
  Представител на ЕСО в Асамблеята на ENTSO-E – организацията на Европейските електроенергийни оператори.
    Ръководител на проекти за внедряване на електроенергийна борса в Република България и балансиран пазар на електроенергия.
   Носител на множество професионални награди, включително енергетик на 2010година на Българската Браншова Камара на Енергетиците.

 

сл.тел.  06514/23-84
Приемен ден