Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24V5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C51

Три годишна Бюджетна прогноза

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021
Тригодишна бюджетна прогноза 2025-2027г.
Дата на публикуване: 08.04.2024

Тригодишна бюджетна прогноза 2024 - 2026
Дата на публикуване: 04.04.2023

Тригодишна бюджетна прогноза 2023 - 2025
Дата на публикуване: 05.04.2022

ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2022 - 2024 г.
Дата на публикуване: 01.03.2021

Прогноза 2021 - 2023
Дата на публикуване: 11.01.2021

Прогноза 2020 - 2022
Дата на публикуване: 11.01.2021

Прогноза 2019 - 2021
Дата на публикуване: 11.01.2021

Прогноза 2018 - 2020
Дата на публикуване: 11.01.2021

Прогноза 2017 - 2019
Дата на публикуване: 11.01.2021