Z6_PPGAHG8009G9E0QDR0BONVKO81
Z7_PPGAHG8009G9E0QDR0BONVKO43

Годишни и тримесечни баланси

Дата на публикуване: 11.01.2021
Последна актуализация: 23.03.2021
Баланс четвърто тримесечие 2022
Дата на публикуване: 10.03.2023

Баланс трето тримесечие 2022
Дата на публикуване: 23.11.2022

Баланс второ тримесечие 2022
Дата на публикуване: 08.09.2022

Баланс първо тримесечие 2022
Дата на публикуване: 18.05.2022

Баланс четвърто тримесечие 2021
Дата на публикуване: 17.02.2022

Баланс трето тримесечие 2021
Дата на публикуване: 25.10.2021

Баланс второ тримесечие 2021г.
Дата на публикуване: 26.07.2021

Баланс първо тримесечие 2021
Дата на публикуване: 21.04.2021

Баланс четвърто тримесечие 2020
Дата на публикуване: 21.04.2021

Баланс трето тримесечие 2020
Дата на публикуване: 14.01.2021

Баланс второ тримесечие 2020
Дата на публикуване: 14.01.2021

Баланс първо тримесечие 2020
Дата на публикуване: 14.01.2021

Баланси 2019
Дата на публикуване: 11.01.2021

Баланси 2018
Дата на публикуване: 11.01.2021

Баланси 2017
Дата на публикуване: 11.01.2021

Баланси 2016
Дата на публикуване: 11.01.2021

Баланси 2015
Дата на публикуване: 11.01.2021

Баланси 2014
Дата на публикуване: 11.01.2021