Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CA0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM4

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

В Центърът за административно обслужване на гражданите са обособени общо пет работни места - 1 деловодство, 1 ГРАО, 2 работни места Местни данъци и такси и 1 работно място Устройство на Територията