Z6_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDDS77
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDD201
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDD200

Комисия Здравеопазване, социална политика и трудова заетост

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 23.03.2021

Председател:

    Анета Иванова Кръстева

Членове:     

  1. Анелия Петкова Петкова
  2. Албена Младенова Маринова
  3. Поля Събева Велчева
  4. Вероника Асенова Иванова
  5. Владимир Ивов Георгиев