Z6_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDL9J4
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDL7N6
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDL7K7

Общинска собственост

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 02.12.2021

Председател:

    Ирина Петрова Ценкова

Членове:     

  1. Христина Иванова Янчева
  2. Илиан Севелинов Селимски
  3. Виктор Маринов Маринов
  4. Борислав Маринов Василев