Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GQ0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KT7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G16

Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Към настоящият момент Община Долни Дъбник няма партньорски взаимоотношения с общини от други страни.