Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021
Заповед за изменение на ПУП
Дата на публикуване: 22.11.2022

Регистър ПУП
Дата на публикуване: 22.11.2022

Регистър на техническите паспорти
Дата на публикуване: 22.11.2022

Регистър разпоредителни сделки
Дата на публикуване: 11.02.2022

Регитри частна собственост
Дата на публикуване: 11.02.2022

Регистри публична собственост
Дата на публикуване: 11.02.2022

Актуални публични регистри 2021
Дата на публикуване: 25.08.2021

Публични регистри за 2020
Дата на публикуване: 06.01.2021