Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12117
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H82

Годишен отчет по ЗДОИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021
Годишен отчет по ЗДОИ 2022
Дата на публикуване: 05.04.2023

Отчет по ЗДОИ за 2021
Дата на публикуване: 28.02.2022

Отчет по ЗДОИ за 2020
Дата на публикуване: 06.04.2021

Годишен доклад ЗДОИ 2019
Дата на публикуване: 25.01.2021