Z6_PPGAHG800P5110QTSM83VV36G2
Z7_PPGAHG800P5110QTSM83VV36K7

Парламентарни избори 2023

Дата на публикуване: 28.01.2021
Последна актуализация: 13.03.2023

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕТО ТУК

Списък на заличените лица
Дата на публикуване: 22.03.2023

Заповед за агитационни материали
Дата на публикуване: 28.02.2023

Списък с избиратели
Дата на публикуване: 16.02.2023

Заповед адрес секции
Дата на публикуване: 07.02.2023

Заповед обхват на секции
Дата на публикуване: 07.02.2023