Избори

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

По повод предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021г. Централната избирателна комисия  е изработила 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

В тази връзка ЦИК се обърна към НСОРБ с молба за съдействие за разпространение на видеоклиповете.

Видеоклиповете могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“: https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video

Тук гражданите могат да намерят :


 - Важни дати и срокове за избирателите при произвеждането на избори;
 - Места за поставяне на агитационни материали;
 - Районни избирателни комисии - информация за адрес, съобщения;
 - Предварителни избирателни списъци;
 - Справки и подаване заявления за корекции и промени в избирателните списъци, в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс;
 - Информация за провеждане на консултации;