Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Към момента Община Долни Дъбник няма такъв протокол